úvodní » Oddíl » Výprava na Velkou skálu – 17. 11. 2019


Výprava na Velkou skálu – 17. 11. 2019

Dle oddílového obyčeje se náš oddíl opět po roce vypravil na Velkou skálu mezi Drásovem a Višňovou. Expedici vedla Barča a Evča. Ve státní svátek, kdy slavíme 30 let svobody, jsme se tedy v 9 hod. od klubovny vypravili na tradiční místo kousek za Višňovou. Cestou nás provázela hra „Ano, jo, ne.“ Nabádala nás nepoužívat po dobu výpravy tato slova. Pokud někomu nějaké uklouzlo, trestem mu bylo 10 dřepů. :)

Po zaplutí do lesa jsme byli vyzváni svázat si ve dvojicích nohy šátkem. Pak už se klasicky hrálo „na babu“...

Po veselé hře jsme pokračovali v cestě. Po příchodu do cíle nás čekala svačina, zapsali jsme se do vrcholové knihy, užasli nad nově postavenou chaloupkou i se střechou a někteří si vylezli na skálu. Následně nesměla chybět společná fotka. Poté naše kroky zamířily dolů do lesa před Velkou skalou. S Mirčou jsme byli osamocení vyvrhelové, kteří neměli na výpravě nikoho ze své družiny, a tak z nás holky udělaly kapitány. Z obou zástupů na povel se vyřítili ti, co byli v jejím čele; nejprve daný závodník oběhl pětkrát klacek, který jeho tým našel, načež musel dotyčný soutěžící sprintovat k Barče a poté zpátky k svému družstvu, kde štafetu dotykem předal dalšímu běžci. Vyhrál Surikatin tým.

Poté jsme zahájili cestu zpět. Na rozcestí u závory za trampskou boudou, kde jsme prve hráli poupravenou babu, nám bylo vysvětleno, v čem bude spočívat další aktivita. Zde bylo naším úkolem se se zavřenýma očima poslepu oběma rukama někoho chytit. Pak už jsme se směli koukat a instrukce byly jasné: rozmotat se. Po rozšmodrchání vzniklého pletence jsme udělali nezbytnou fotku a vydali se domů.

Den byl pěkný. Tradiční akce se konala od 9 do 12 hod. Bylo to příjemně strávené pěkné dopoledne státního svátku, pro Českou republiku tak významného. U skautingu je to kromě jiného také to, že byl opět oficiálně povolen. V dřívějších dobách okupace bylo velmi nebezpečné se scházet a skautovat, a tak jsme rádi, že dnes můžeme díky demokracii svobodně rozhodovat o tom, co chceme ve svém volném čase pro výchovu mládeže a pro náš stát dělat. Ti, co zůstali doma, o dost přišli. :) Osobně mám skvělý pocit ze společných zážitků s naším oddílem. :)

Surikata

 č.1