úvodní » Často kladené otázky » Obecné otázky » Co je to vůdcovská zkouška?


Co je to vůdcovská zkouška?

Vůdcovská zkouška je skautskou kvalifikací. Vedoucí Junáka – českého skauta ji mohou skládat na závěr vůdcovského lesního kurzu, vůdcovského kurzu nebo zcela samostatně. V rámci vůdcovské zkoušky musí každý zájemce složit dílčí zkoušky z oblastí:

 • myšlenkové základy skautingu
 • historie
 • psychologie
 • pedagogika
 • metodika
 • vedení oddílu
 • organizace a právo
 • hospodaření
 • zdravověda – Kurz zdravotníka zotavovacích akcí pro děti a mládež, akreditace MŠMT
 • příroda a ekologie
 • táboření, příprava a vedení tábora
 • kultura a estetika
 • tělovýchova a sport
 • písemná práce
 • mluvený projev

Vůdcovská zkouška by měla zvyšovat znalosti, dovednosti a schopnosti skautských vedoucích potřebné pro celoroční vedení oddílů a pro vedení táborů. Je podmínkou pro převzetí oddílu a pro jmenování vedoucím dětského tábora. Uchazeč o vůdcovskou zkoušku musí mít minimálně 18 let.Vůdcovská zkouška je akreditována u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako kvalifikace postačující k vedení.