úvodní » Často kladené otázky » Obecné otázky » Co je to čekatelská zkouška?


Co je to čekatelská zkouška?

Čekatelská zkouška je skautskou kvalifikací. Vedoucí Junáka – českého skauta ji mohou složit na závěr čekatelského lesního kurzu, čekatelského kurzu nebo zcela samostatně. V rámci čekatelské zkoušky musí každý zájemce složit dílčí zkoušky z oblastí:

  • myšlenkové základy skautingu
  • úvod do pedagogiky a psychologie
  • metodika
  • bezpečnost
  • zdravověda
  • organizace a právo
  • základy hospodaření

Čekatelská zkouška by měla zvyšovat znalosti, dovednosti a schopnosti skautských vedoucích potřebné pro práci s dětmi. Je nutnou podmínkou pro připuštění k vůdcovské zkoušce. Uchazeč o čekatelskou zkoušku musí mít minimálně 15 let.