úvodní » Oddíl » Pro všechny » Betlémské světýlko


Betlémské světýlko

20. prosince 2003 

Letos poprvé se konalo v kostele Sv. Kateřiny ve Višňové: představili jsme živý betlém s písničkami, koledami a říkadly.

Po úvodní scénce zlobivých andílků přicházely k hlavnímu oltáři nejznámější postavy Betléma, jako Marie, Josef, pastýři, muzikanti, Tři králové aj. Když se všechni seřadili u oltáře, zazpívali jsme si společně s rodiči několik nejznámějších českých koled. Poté se v kostele zhaslo a přišly dva zástupci našeho skautského oddílu s Betlémským světlem. Ve zkratce jsme vysvětlili jeho původ a význam. Andílci jej začali roznášet po kostele. Všichni jsme si popřáli krásné Vánoce a s úsměvem na tváři a s klidem v duši jsme se rozešli domů.