úvodní » Oddíl » Výprava za stromečkem 2021


Výprava za stromečkem 2021

Loni se Výprava za stromečkem nekonala kvůli pandemické situaci. Letos už je to jinak, a tak jsme se mohli 23. prosince 2021 v 9:30 sejít v hojném počtu před klubovnou. Jak to probíhalo?

Po Kubově vtipném úvodu jsme vyrazili směrem na Buda. Abychom nemuseli jít po frekventované silnici, vzali jsme to po louce. Po vkročení do lesa přišlo na řadu vybrání vhodného místa. To bylo kousek od jezírka. Dali jsme zvířátkům dobroty a zástupce vůdkyně oddílu Páťa vyslal skautský signál. Když se k němu vrátil z druhé strany, chytli jsme se za ruce už klasicky a zazpívali si několik koled. Poté naše kroky vedly k jezírku. Pokochali jsme se pěkným pohledem na zamrzající plochu a cestou zpět našli vhodné místo na další aktivitu. Následovala nikdy nechybějící hra Vymění se všichni ti... Nakonec zazněly u závory blízko trampské boudy naše družinové pokřiky a my se odebrali k višňovské klubovně. 

Domů jsme se vrátili přibližně v 11:30. Bylo to fajn. 

Surikata

 č.1