úvodní » Družiny » Neaktivní » Bobři


Bobři

Jací jsme, plně vystihuje náš pokřik:

„Bobři, Bobři, Bobři jsou to hoši dobří, postavějí přehradu, nikdy nejsou pozadu!"
 

Družina Bobrů patří k nejdéle fungujícím družinám v našem skautském oddíle. Její historické kořeny můžeme hledat v roce 1990, kdy se zakládal skauting ve Višňové. Uskutečnila řadu výjimečných akcích – Velké plavby po Vltavě a po Lužnici, cyklovýprava do Vídně a cestování po Evropě. Přežila i dlouhé sedmileté období nečinnosti. Jeden čas ji tvořilo 10 vlčat (ve věkovém rozmezí od 6 do 9let) z Višňové, z Obor a z Ouběnic. Vystřídala mnoho vedoucích. Jejím rádcem byl Luboš, ale později také Nika s Pepou.

Bobří speciální výprava

Byl pozdní večer, první dubenzačíná výprava, kde bavit se budem.Dva Bobři na Dobříši stojí,tmy a zimy se bojí.Mezitím v Praze pilná Nika makáa nemyslete, že se fláká.Když desátá odbyla,tak se všichni sešli,hlad je zbarvil do bělaa do Tesca vešli.Chleba za dvě koruny a pomeranč k tomua...

Více informací

Bobří skorovýprava aneb jak nikdo s nikým nešel

Jednoho krásného zimního dne se měla konat velkolepá bobří akce... Všechno bylo naplánováno, na schůzce všichni nadšeně souhlasili, každý dostal ještě dva informační e-maily a smsku... Přesto se naše skvělá výprava nekonala. A důvod? Při počtu příchozích by to bylo vážně vtipné:). Na místo srazu...

Více informací

Bobří vánoční schůzka

Přespávací vánoční schůzka/akce se konala  19.-20. 12. 2009. Sešli jsme se v plném počtu v klubovně a kluci vyrobili rekordně dlouhý (z jedné klubovní místnosti až k venkovním dveřím) a jedinečně krásný řetěz na stromeček. Když byl stromeček hotový, byl ten správný čas...

Více informací

Zahájení bobří Hell's Academy

Přespávací schůzkou nám začala celoročka, ale začněme od začátku. Začneme od klubovny. Všichni kromě Míly jsme se sešli u višňovské klubovny. Nikdo nevěděl, kam jdeme. Mně s Plavčíkem však došlo, že jdeme do šachovnice. Ušli jsme asi 8 km. Šli jsme přes dvě pole, kde rostla kukuřice. Ochutnali...

Více informací

SUPERTURNAJ ve stolním fotbálku

Se uskutečnil ve skautské klubovně ve Višňové 26. ledna 2008 ve 14:00 hod. Zúčastnili se ho dvě nejmladší družiny z našeho oddílu – Žluté Rosničky a Bobři. Účast překonala všechna očekávání a nakonec dorazilo celkem jedenáct nadšenců s velkou chutí si zahrát. ČESKO - Anďa a Lubíno...

Více informací