úvodní » Často kladené otázky » Obecné otázky » Na jak dlouho přihlašuji dítě na skauta?


Na jak dlouho přihlašuji dítě na skauta?

Záleží na každém, jak dlouho v oddíle pobude. Jsou děti, které chodí na skauta rok, dva a pak se věnují raději jiných zájmům. Někteří spojují členství v oddíle se školní docházkou ve Višňové, popř. na základní škole. Nicméně skauting nabízí vyžití pro lidi všech generací, od předškoláků až po důchodce. Také v našem višňovském oddíle máme zástupce mnoha ročníků narození. My, dospělí členové, máme těžiště skautování v jiných aktivitách než děti. Podílíme se na organizaci, vymýšlíme akce pro oddíl i veřejnost, podle možností spolu trávíme volný čas.