Co je to Junák?

Český výraz pro pojem skauting. Junák – český skaut je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Říkáme, že chodíme „na skauta“.